Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do udziału w cyklu 6-ciu spotkań warsztatowych.

Szkolenie z zakresu prawa autorskiego

Muzeum Regionalne w Łukowie, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie zapraszają wszystkich twórców ludowych oraz pracowników instytucji kultury z terenu powiatu łukowskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu prawa autorskiego i prawa pokrewnego, jako kompendium obowiązujących przepisów w praktyce.

Uwaga na intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia intensywnymi opadami deszczu, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego.

Templariusze zawładnęli miastem

Rycerski zakon Templariuszy sprawował przez kilkanaście godzin władzę w Łukowie. W sobotni wieczór 13 maja działające w naszym mieście Muzeum Regionalne włączyło się w organizację tzw. Nocy Muzeów i zaprosiło mieszkańców do poznania wielu ciekawostek z okresu średniowiecza. Przedstawiciele Zakonu otrzymali też symboliczne klucze do miasta i glejt „gwarantujący” im władanie nad całą Ziemią Łukowską.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek nr 7558/4 i nr 7558/5