W oczekiwaniu na Święta

Uczestnicy Klubu „Senior+” w Łukowie w ramach zajęć edukacyjnych miło spędzali czas przy wykonywaniu dekoracji świątecznych. Seniorzy wykonali piękne palmy wielkanocne i pisanki. Z wielkim zaangażowaniem udekorowali również miejsce codziennych spotkań.

ŁOK: Nowy termin przeglądu "Wesołe Nutki"

Łukowski Ośrodek Kultury informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zmianie ulega termin III Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” Łuków 2021. ŁOK proponuje, aby powyższy konkurs odbył się stacjonarnie 27 i 28 maja 2021r. Wobec powyższego do 16 kwietnia przedłużony zostaje termin zgłoszeń do przeglądu.

Projekt ul. Królik

Na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.lukow.pl) udostępniony został w formie graficznej plan sytuacyjny ulicy Królik, umożliwiający wniesienie uwag zainteresowanym mieszkańcom. Na uwagi dotyczące m.in. zjazdów urzędnicy czekają do piątku środy 31 marca 2021 r.

NOWEFIO 2021 - ogłoszenie o konkursie

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021. Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko