Piknik wojskowy w Łukowie

Miasto Łuków informuje o pikniku wojskowym, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek 15 maja na placu targowym przy ul. Prusa w Łukowie. W naszym mieście pojawią się m.in. wojskowi z 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Piknik połączony z pokazem sprzętu wojskowego, stanowi część odbywających się w kraju ćwiczeń Anakonda-23 i w odróżnieniu od działań szkoleniowych, jest dostępny dla widzów.

„Jedynka” oraz „Piątka wymieniły się miejscami

Reprezentacje Szkół Podstawowych nr 1 i 5 w Łukowie wywalczyły czołowe miejsca na zorganizowanych niedawno finałowych zawodach Powiatu Łukowskiego w czwórboju lekkoatletycznym. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 maja 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Wyłożeniu do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 2 maja 2023 r. ponownie wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w części dot. wprowadzonych zmian w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.

Minister informuje: są dopłaty do zboża

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, już niebawem rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty do zbóż i rzepaku. Otrzymają nawet 2200 zł do hektara. Jest jednak pewien warunek.