Transmisja NA ŻYWO: 3. sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 17 lipca 2024 r. 4. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad dostępny są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 8:30.

Uwaga na burze

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia burzami, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego we wtorek, 16 lipca 2024 r.

GPR: konsultacje społeczne

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Burmistrz Miasta Łuków zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 lipca 2024 r. o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

4. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Artur Czubaszek informuje o zwołaniu na dzień 17 lipca 2024 r. (tj. środa) 4. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 8:30.