ŁKS „Orlęta Łuków” i Dziecięca Akademia Futbolu zapraszają miłośników sportu na turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łuków. Rozgrywki rocznika 2012 zaplanowano w najbliższą sobotę 8 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie.

Burmistrz miasta Piotr Płudowski odwiedził Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie. W środę 5 lutego czytał on dzieciom legendy poświęcone dwóm stworom zamieszkującym niegdyś polskie miasta. Czytanie bajek wpisuje się w realizowany przez placówkę patriotyczny projekt edukacyjny pt. „W małym sercu wielki kraj”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zachęca zainteresowane osoby do podjęcia pracy w charakterze trenera osiedlowego. Stosowne dokumenty należy składać maksymalnie do piątku 7 lutego do godz. 12.00 w biurze OSiR przy ul. Browarnej 63 w Łukowie. Komisja spośród złożonych ofert wybierze najkorzystniejsze dla projektu pod względem merytorycznym oraz finansowym.

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy informuje o możliwości występowania oblodzenia w czasie najbliższej nocy z 4 na 5 lutego 2020 r. Komunikat wydany przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie dotyczy również powiatu łukowskiego.