Transmisja NA ŻYWO: 85. sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r. 87. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Komitet Rewitalizacji: wzór formularza zgłoszeniowego i listy poparcia

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przeprowadzony zostanie w dniach od 29 lutego do 29 marca 2024 r.

Wyłożeniu do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20.02.2024 r. o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykłada się projekt ww. planu.

Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Danuty Chudek-Przeździak, mamy pana Mariusza Chudka, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie oraz radnego miejskiego w latach 2002 - 2021.

1,5% od Ciebie = 100% dla Miasta!

Mieszkańcy miast w różny sposób przyczyniają się do ich rozwoju. Chcąc być aktywnym w życiu lokalnej społeczności, możemy skorzystać z wielu form uczestnictwa. Niektóre z nich wymagają poświęcenia czasu i sporego zaangażowania. Jednym z najprostszych sposobów udziału w życiu miasta jest przekazanie 1,5% swojego podatku na rzecz działającej na terenie Łukowa Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).