Ogłoszenie - „Aktywni z Pasją”

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 12.08.2022 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją” z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Aktywni z Pasją” z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się POD TYM ADRESEM.

Załączniki: