Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem konkursu ofert jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości utrzymania i poprawy własnego zdrowia oraz związanej z nim jakości życia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikiem znajduje się POD TYM ADRESEM