Wypowiedz się o propozycji rozkładu jazdy

Trwa okres wakacyjny, w trakcie którego kursuje linia Ł1 komunikacji miejskiej. Niezależnie od tego w Urzędzie Miasta trwają prace związane z ustaleniem rozkładów jazdy na liniach Ł2, Ł3 i Ł4, które będą obowiązywać od września bieżącego roku. W związku z powyższym Urząd zwraca się do mieszkańców z prośbą o wyrażenie opinii i uwag na temat proponowanych rozkładów jazdy.

Rusza Łukowski Budżet Obywatelski '2025

Już po raz kolejny mieszkańcy Łukowa będą mogli samodzielnie zadecydować, na co wydać część miejskich pieniędzy. 5 sierpnia rusza IV edycja Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego - tym razem z realizacją zadań planowaną w roku 2025. Składanie wniosków z propozycjami projektów do realizacji zaplanowano od 5 do 19 sierpnia, natomiast głosowanie mieszkańców będzie odbywać się od 9 do 23 września bieżącego roku.

Ogłoszenie: „Aktywni z Pasją”

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 19.07.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją” z siedzibą w Łukowie 21-400, ul. Browarna 63 na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program Ograniczania Niskiej Emisji - nabór wniosków

Działając na podstawie uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2905 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków

Ulica Gospodarska - czekamy na uwagi

Na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.lukow.pl) udostępniona została w formie graficznej koncepcja projektowa ulicy Gospodarskiej. Z dokumentem mogą się zapoznać mieszkańcy, którzy mogą także zgłaszać swoje uwagi dotyczące m.in. zjazdów na posesje. Na uwagi czekamy do wtorku, 30 lipca 2024 r.