Ogłoszenie: „Aktywni z Pasją”

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 19.07.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją” z siedzibą w Łukowie 21-400, ul. Browarna 63 na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program Ograniczania Niskiej Emisji - nabór wniosków

Działając na podstawie uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2905 z późn. zm.). Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków

Ulica Gospodarska - czekamy na uwagi

Na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.lukow.pl) udostępniona została w formie graficznej koncepcja projektowa ulicy Gospodarskiej. Z dokumentem mogą się zapoznać mieszkańcy, którzy mogą także zgłaszać swoje uwagi dotyczące m.in. zjazdów na posesje. Na uwagi czekamy do wtorku, 30 lipca 2024 r.

Burmistrz Miasta Łuków zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2023-2030. Konsultacje będą trwały od 17 lipca do 21 sierpnia 2024 r. i będą miały różne formy.

Uwaga na burze

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia burzami, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego we wtorek, 16 lipca 2024 r.