Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków informuje o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

Drogowskaz inwestora

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN zachęca przedsiębiorców do współpracy. Poniżej prezentujemy materiały informacyjne na temat korzyści, jakie niesie za sobą zainwestowanie środków w miejscach, którymi opiekuje się ta jednostka.

MOF Łukowa: zapraszamy na konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków informuje, że 15 lutego 2024 roku upływa termin składania deklaracji oraz zapłaty I raty podatku od środków transportowych za 2024 rok.