22 lutego - święto wszystkich harcerzy

22 lutego na całym świecie obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej - najważniejsze święto harcerzy. Powyższe święto jedności i przyjaźni ma przypominać, że wszyscy harcerze i skauci tworzą jedną wspólnotę niezależnie od koloru skóry, narodowości, pochodzenia czy wieku.

Skauting to ruch społeczny, który został zapoczątkowany w Anglii na przełomie XIX i XX w. Za twórcę tego ruchu uważa się sir Roberta Baden-Powella urodzonego 22 lutego 1957 r. oraz jego małżonkę Olave Baden-Powell, urodzoną 22 lutego 1889 r. Stąd też nieprzypadkowa data harcerskiego święta, jaką jest właśnie dzień 22 lutego.

Celem skautingu oraz jego polskiego odpowiednika, jakim jest harcerstwo, jest kształtowanie wśród młodych ludzi postaw odpowiedzialnych i tolerancyjnych, a także działanie na rzecz lokalnych i międzynarodowych wspólnot. Organizacje harcerskie prowadzą bardzo bogatą działalność wychowawczą i wspierającą, a kultywowane przez nie tradycje są integralnie związane z naszą tradycją państwową i patriotyczną.

W Polsce działa kilka organizacji harcerskich. Są nimi Związek Harcerstwa Polskiego zrzeszający  ponad 100 tys. członków, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej skupiający blisko 20 tys. osób, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (6 400 członków) i kilka mniejszych organizacji. Ponadto ZHP jest członkiem założycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, która skupia ponad 54 mln członków w 163 państwach.

W Łukowie prężnie działającą organizacją harcerską jest Hufiec ZHP Łuków, będący jednocześnie jednym z większych w województwie. Harcerze włączają się do różnego rodzaju akcji pomocowych, służą pomocą podczas uroczystości rocznicowych. Organizują też szereg inicjatyw edukacyjnych, rozwijających umiejętności. Ponadto w latach 1988-2019 r. w naszym mieście funkcjonowała drużyna ZHR.

Z okazji Dnia Myśli Harcerskiej wszystkim obecnym i byłym członkom braci harcerskiej składamy najserdeczniejsze życzenia dalszego trwania w ideałach Prawa Harcerskiego, a także pomyślności w życiu osobistym!