Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19 września 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona pomiędzy ul. Telimeny a ul. Rolniczą oznaczona jako działka Nr 10832/2 o pow. 6 136 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00041289/7; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 534 000 zł netto.

Utrudnienia w ruchu podczas Bezpiecznego Peletonu

Uwaga kierowcy! Z powodu organizacji w sobotę 16 września „Bezpiecznego Peletonu” czyli przejazdu zorganizowanej grupy rowerzystów po ulicach naszego miasta, następować będą czasowe ograniczenia ruchu pojazdów. Za utrudnienia przepraszamy!

Uwaga na burze z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia burzami z gradem, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego wieczorem i w nocy 13 i 14 września.

Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków przypomina, że w dniu 15 września 2023 roku upływa termin zapłaty III raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2023 rok, a także II raty podatku od środków transportowych.